Postări pe Blog   |  AMENDAMENTE asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2020

AMENDAMENTE asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2020

Camera-Deputatilor

Reamintesc faptul că Guvernul și-a asumat răspunderea pentru legea bugetului pe anul 2020 iar amendamentele propuse nu au fost luate în dezbatere, drept pentru care fac publice amendamentele depuse.

Text amendament propus ( in colaborare cu CJ Tulcea ) în detaliu, cu toate explicațiile pentru toți cei interesați:

 1. 5 alin. (7)

Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora în procent de maxim 20% din necesarul acestor cheltuieli.

 1. 6 alin (4)

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr.7 și sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), constituite la nivelul fiecărui județ, se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul transmis de LucianMinisterul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel:

 1. a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 830 lei/ locuitor/ an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici decât:

- 2.500 mii lei/ unitate administrativ-teritorială/ an pentru comune;

- 10.000 mii lei / unitate administrativ-teritorială/ an pentru orașe;

- 50.000 mii lei / unitate administrativ-teritorială/ an pentru municipii.

 1. b) sumele prevăzute la lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale respective în valoare egală cu diferența dintre 830 lei/ locuitor/ an și veniturile pe locuitor/ an estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) în fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;
 2. c) dacă suma dintre veniturile estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) din prezentul alineat este mai mică decât din cota prevăzută la alin. (1) lit. b), în condițiile în care mai sunt disponibile sume în cadrul județului, atunci se repartizează și diferența până la aceste cote;
 3. d) sumele ramase nerepartizate în prima etapă, potrivit lit. a) – c), se repartizează în etape succesive comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, rezultată prin însumarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) și c) ale prezentului alineat, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an rezultată din însumarea veniturilor respective la nivel județean;
 4. e) repartizările efectuate potrivit lit. d) se realizează în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ, direct proporțional cu necesarul determinat, după modelul de calcul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.
 5. 50.

Lucian- Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2020 se pot aloca sume, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților și ale alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru unitățile administrativ- teritoriale cu populație mică și care au declarate teritorii în arii protejate de interes național și/sau situate în Siturile Natura 2000.

 Autor:Deputat Simion Lucian-Eduard, grupul PSD

Nota fundamentare

 Prin aceste amendamente propun reanalizarea mecanismului de repartizare/ de echilibrare a bugetelor locale avand la baza 3 principii:

 • reanalizarea mecanismului de echilibrare in sensul de a lua in calcul mai multe criterii, nu numai populatia (ex. capacitate financiara, suprafata, etc)
 • alocarea de compensatii financiare, pe anexa distincta la legea bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor si oraselor cu populatie mica si care au teritorii declarate rezervații naturale.
 • transferarea în sarcina a autorităților publice a unui procent de cel mult 20% pentru  categoriile de cheltuieli privind servicii descentralizate pentru cheltuielile cu asistența socială.
  “Formula”/ “mecanismul de echilibrare” propus pentru anul 2020 are în vedere UN SINGUR CRITERIU populația, neținându-se cont de dimensiunile și diversitatea unităților administrativ-teritoriale, suprafață, număr de localități aflate într-o unitate administrativ- teritorială, servicii publice aflate în subordine, distanțe între localități, precum și declararea teritoriului administrativ în rezervații și/ sau arii protejate, etc.O formula ideală prin care echilibrarea să se realizeze astfel încât nimeni să nu fie dezavantajat, nu există, dar luarea în calcul a unui criteriu unic (populația) este discriminatorie, având în vedere că:- există județe cu POPULAȚIA MICĂ ca număr și densitate pe km2, DAR cu SUPRAFAȚE MARI (ex. Județul Tulcea- aprox 235.000 locuitori, în condițiile in care există un spital județean în subordine, iar D.G.A.S.P.C. Tulcea are 1.100 de angajați, are sub autoritate cu aeroport internațional și alte servicii publice similare cu alte județe, dar care au o populație mai mare cu 150.000- 200.000 locuitori fata de judetul nostru).- pentru teritoriile declarate rezervații naturale/ arii protejate de interes național și/ sau situate in siturile NATURA 2000, conform legii, sunt interzise toate activitățile economice.În aceste condiții prin acest buget este afectat substanțial nivelul sumelor din impozitul pe venit încasat la nivelul unităților administrativ- teritoriale, iar compensații financiare pentru aceste unități administrativ- teritoriale nu au existat niciodată (Județul Tulcea- din suprafața totală a teritoriului Rezervaţiei 87,73% fiind amplasată în județul Tulcea (508.800 ha), iar suprafața totală declarată în Rețeaua Natura 2000 (situri de tip SCI și SPA), calculata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea este de 696.269,55 ha, acoperind aproximativ 80% din suprafața județului).
  Comparativ cu alocările anului 2019, din veniturile stabilite (sume și cote din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare), pentru județul Tulcea SCAD CU 40%, DAR din aceste surse vor trebui asigurate obligatoriu toate cheltuieli impuse conform legii.
  Din analiza și estimările cheltuielilor de funcționare pentru anul 2020 necesarul de cheltuieli  este mai mare decât execuția anului 2019 cu aprox 10% în condițiile în care alocările de la bugetul de stat scad cu 40%, rezulta un necesar de acoperit în acest moment de 50%, respectiv 90.000 mii lei.
  La  estimarea prezentată nu a fost luată în calcul nici o sumă pentru asigurarea finanțării de dezvoltare (cofinanțări proiecte, investiții proprii și alte transferuri pentru investițiile instituțiilor subordonate și ale regiilor aflate sub autoritatea administrațiilor publice locale),
  Unul din PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ADMINISTRAȚIEI ȘI FINANȚELOR PUBLICE LOCALE este principiul autonomiei locale financiare prin care unităţile administrativ-teritoriale AU DREPTUL la resurse financiare SUFICIENTE, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea ATRIBUŢIILOR lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
  Această nouă abordare prin bugetul prezentat, a modului de repartizarea a sumelor de echilibrare nu face decât ca, la nivel local, să nu existe nici un fel de predictibilitate a veniturilor/ cheltuielilor din sarcina autorităților, iar primariile nu vor mai dispune de resursele necesare pentru demararea/ implementarea de investiții din surse proprii, atrase sau din fonduri externe. Fiecare U.A.T. se va limita la asigurarea funcționării, partea de dezvoltare și de investiții va lipsi, lucru care va afecta populația, dar și mediul privat.

Distribuie postarea

Google1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>