Postări pe Blog   |  Activitate parlamentară (2017-2020) DEPUTAT SIMION LUCIAN EDUARD – Circumscripția 38 TULCEA

Activitate parlamentară (2017-2020) DEPUTAT SIMION LUCIAN EDUARD – Circumscripția 38 TULCEA

Tabel activ LS

Proiecte finalizate sau aflate in parcurs legislativ – 83 

    Din care :

 1. În calitate de Initiator  –   22 proiecte
 • 15= proiecte promulgate – legi
 •  1 = trimise la promulgare
 •  7 = proiecte pe ordinea de zi a Senatului ,Camerei  Deputatilor, in dezbaterea comisiilor si la vot final

În calitate de Coinițiator   – 61 proiecte

 • 24 =proiect promulgate – legi
 • 30 =proiecte înregistrate și în dezbatere la comisii, pe ordinea de zi a Senatului si Camerei Deputaților și la promulgare –
 • 5      propuneri au fost respinse definitiv

Legi – INIȚIATOR ( 15 legi ) 2017

1.Faleza Tulcea la CJ Tulcea.

LEGEA – 176/2017 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea

2.Transferul platformelor aflate in patrimoniul Apelor Romane in domeniul publica al localitatilor Maliuc si Crisan – Plx / 2013 ( Belacurencu )

LEGEA – 221/20.11.2017  privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea ( Crisan – 7 ha , Maliuc sat Gorgova – 2,78 ha)

3. Prelungirea transferului de administrare a terenului de la Murighiol la CJ Tulcea pentru MINIPORT – Murighiol

LEGEA – 268/2017 privind transmiterea unui teren aflat in domeniul public al statului din administrarea  Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii “in administrarea Consiliului Judetean Tulcea pentru realizarea obiectivului Miniport in localitatea Murighiol” pentru o perioada de 10 ani.

2018 – Sesiunea I

4. Finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Ucraina in baza acordurilor de infratire / cooperare

 LEGEA 52/2018 Pentru completarea Lg. 273 /2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare privind finantarea unor proiecte de interes comun si anume :

Art.352 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Ucraina, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii pentru:

 1. a) obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Ucraina;
 2. b) programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale;
 3. c) stagii de pregătire profesională;
 4. d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

5.Transferul Infrastructurii de alimentare cu apa din com. Maliuc satele Gorgova si Partizani de la Apele Romane in domeniul public al com.

LEGEA 53/2018 privind transmiterea unor imobile  ( infrastructura de apa ) din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei nationale Apele Romane in domeniul public al com. Maliuc

2018 – sesiunea II

6.Acordarea sporului de izolare angajaţiilor administraţiei publice locale care lucrează în Delta Dunării

LEGEA 287/29.11.2018 pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

7.Ziua Institutiei Prefectului –  2 APRILIE

LEGEA 348/27.12.2018 Instituirea la 2 Aprilie a Zilei Instituției Prefectului din Romania care poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor instituţiei Prefectului la dezvoltarea  ţării noastre din punct de vedere conomic, cultural şi social.

2019

8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”  

LEGEA NR. 26  / 10.1.2019 Reducerea cu 50% a taxei/tarifului pentru colectarea deşeurilor pentru persoanele care locuiesc în Delta Dunării

9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 LEGEA NR.110/2019 Modificarea legislației astfel încât pescarii și proprietarii de mici pensiuni să poată înmatricula bărcile în calitate de Persoană Fizică Autorizată, Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială

10. Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

LEGEA NR.119/2019 Medicii de familie pot fi angajaţi ca medici comunitari de către autorităţile publice locale, în localităţile izolate din Munţii Apuseni şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru a extinde accesul locuitorilor la asistenţă medicală.

11. Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

LEGEA NR.126/2019

Acordarea posibilităţii folosirii plaselor monofilament la pescuitul de calcan, o măsură cu impact pozitiv pentru protejarea faunei maritime, în special a delfinilor, rechinilor şi a calcanului reproducător.

2020

12. Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

LEGEA NR.181/2020 Lege cadru pentru gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, în vederea atingerii de către România a cotelor de reciclare conform obligaţiilor europene

13. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGEA NR.188/2020

Au fost introduse noi categorii de activităţi considerate locuri de muncă în condiţii speciale, respectiv activităţile din sectorul construcţiilor de nave.

14.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
LEGEA 206/2020

Iniţiativa are drept scop modificarea salarizării personalului ARBDD şi al Gărzii de Mediu, astfel încât acestea să fie similare cu cele ale angajaţilor din structurile administraţiei publice centrale. Se realizazea o echitate între cele două categorii de salariaţi publici.

15. Propunere legislativa pentru deschiderea pietei fortei de munca sezoniere transfrontaliere

LEGEA 200/2020

Acordarea posibilitatii angajarii lucratorilor transfrontalieri( Moldova , Ucraina , Serbia ) cu contract de munca pe o perioada determinate, pe max  9 luni intr-un an calendaristic, fara a fi necesar avizul de angajare.

Proiecte de lege adoptate de Parlament, dar încă nepromulgate

1.Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (Plx.527/2019)

Trecerea în proprietatea şi administrarea Consiliilor locale ale comunelor Ceatalchioi şi Crişan a infrastructurii de apă. În 29 iunie Preşedintele a formulat o sisizare de neconstituţionalitate, reclamând că transferal ar fi trebuit făcut prin HG, nu prin Lege.

DECLARATĂ NECONSTITUȚIONALĂ – transferul trebuie făcut prin Hotărâre de Guvern, nu prin Lege 

Proiecte de lg. pe Ordinea de zi a Camerei Deputatilor cu raport depus la vot final

Proiecte de lege aflat în dezbatere pe comisii 

1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (Plx.97/2019)

Propunere de lege

Propun modificarea Legii privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, astfel încât să fie instituite noi reglementări în sensul prezervării habitatului, îmbunătăţirea managementului Rezervaţiei, a modului de gestionare a resurselor regenerabile astfel încât să beneficieze şi comunităţile locale, îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor din Deltă şi crearea de ferme de subzistenţă.

-modificarea anexei 1 cu  terenurile ocupate de amenajările agricole și piscicole  – reducerea celor agricole si repartizarea catre comunitati

-introducerea a 2 zone noi : zona de crutare piscicola si zona marina (unde se va face evaluarea și definirea plajelor de pe teritoriul Rezervației).

-concesionarea resurselor stuficole cu avantaje pentru comunitatile locale

-obligativitatea ARBDD de a evalua și modifica Regulamentul de Urbanism al Deltei .

Raport suplimentar de adoptare, urmează să fie votată în plen

2.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Plx.254/2018)

Propunere de lege – modificarea legislativă vine si completează cadrul pentru, combaterea muncii la negru și sprijinirea activității Inspectoratelor de muncă care, în acest moment, întâmpină mari greutăți în evaluarea muncii și a angajaților sezonieri  pentru activitățile enumerate  mai sus.

Codul muncii, lege organică care reglementează raporturile de muncă, atribuie calitatea de angajator persoanei fizice, acest statut trebuie să se menţină şi în materia exercitării unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Raport de respingere.

3.Propunere legislative privind transmiterea unui teren din proprietatea publica a statului si administrarea SGG prin ARBDD în proprietatea publică a județului Tulcea ( Plx 305/2018 )

Propunere de lege

In vederea realizarii obiectivului de investitii “Facilitati de acostare Port Murighiol” propun trecerea unui teren de la ARBDD la CJ Tulcea pentru 10 ani in zona Murighiol complex turistic pentru care sunt linii de finantare prin ITI

4.Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia (Plx.18/2019)

Propunere de lege

Trecerea unui teren de la ANAR la Consiliul local al comunei Pardina, în vederea realizării unui drum comunal

5.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și instituirea unor măsuri fiscal-bugetare (B545/2020)

Creşterea salariului minim brut pentru angajaţii din sectorul de construcţii nave, pentru a fi similar cu cel al angajaţilor din sectorul de construcţii civile şi acordarea de facilităţi fiscale angajatorilor din sectorul de construcţii navale similare cu cele ale celor din sectorul de constructţii civile.

*Coinițiator: 61 proiecte din care promulgate, 24 legi – mai importante :

1.Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea 153/2017 -s-a asigurat cadru de salarizare pentru administratia publica si ierarhizarea salarizarii demnitarilor ( persoanelor alese )

2.Propunere leg. pentru modificarea art.84 din Lg. educaţiei naţionale nr.1/2011

Legea nr. 71/2018

-Elevii din invatamantul obligatoriu profesional si liceal acreditat/autorizat  beneficiaza de tarif redus cu minim 50% pentru transportul local, in comun si cu minim 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, film, opera si alte manifestari culturale

3.Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Legea nr. 156/2019 Are ca scop incurajarea sponsorizarilor catre miscarea sportive din Romania .Desi in ian 2016 s-a marit limita de raportare la cifra de afaceri de la 0,3% – 0,5 % actele de sponsorizare nu au fost suficient incurajate deoarece 20% din impozitul pe profit depaseste de cele mai multe ori pragul raportat fata de cifra de afaceri de 0,5% astfel ca aceasta limita dubla nu rezolva foarte mult problema .Pentru a se incuraja intradevar act de sponsorizare ar trebui eliminat pragul de referinta la cifra de afaceri si ridicarea procentului la 35% din impozitul pe profit datorat.

4.Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

5.Propunere de lege pentru modificarea OUG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (Plx.81/2018)

Proiect de lege -Protectia contra braconajului arheologic, reglementarea  autorizării detectoarelor de metale si simplificare tipologiei de zone arheologice Propunere leg. pentru completarea şi modificarea O.G nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arh. şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

6.Propunere de modificare a OUG 195/2005 -privind protectia  mediului cu privire la introducerea notiunii de DISCONFORT OLFACTIV

Legea 123/2020/Proiect de lege 

-Disconfortul olfactiv – mirosul generat de o activitate care nu poate fi determinat prin indicatori chimici şi care ar putea avea un impact negativ asupra stării de sănătate a populaţie şi care se cuantifică pe diferite scale de mirosuri, conform standardelor.

-În derularea procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activităţile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale, autoritatea publică centraţă pentru sănătate, prin structurile subordonate (autorităţile competente în domeniul sănătăţii publice) impun condiţiile de funcţionare pentru respectarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (OM 119/2014) şi le comunică autorităţilor competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare pentru a fi incluse în actele de reglementare din domeniul protecţiei mediului.

Propunere de lege cu titlul “ Programul de sustinere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii”

Legea nr. 28/2019/Proiect de lege

-Acordarea de ajutoare de stat pentru investitii in sectorul piscicol

-Nivelul ajutorului este de max. 40% din costul standard

PROPUNERI DE PROIECTE DE LEGI  2020 – sesiunea II

1.Compensații în ariile naturale protejate

- definirea lor

- linii de finanțare

- administrare unitară

2.Registrele naționale pentru furnizorii de servicii, lucrari si produse

Instituirea la nivelul ordonatorilor principali pe categorii de lucrări servicii si produse a Registrelor nationale prin care se monitorizează bonitatea furnizorului care a câștigat o licitatie pe bani publici sau europeni si care va trebui sa prezinte un certificat emis de Registru pentru a fi acceptat în altă licitație.

3. Administrarea siturilor arheologice – procedura , înregistrare  – rezervațiile arheologice (rezervații ale patrimoniului cultural)

Proiect  de Lege

1.Legea privind regimul rezervatiilor arheologice conservarea si administrarea lor

2.Lege privind gestionarea deşeurilor provenite de la construcţiile civile 

INTREBĂRI – INTERPELĂRI 

Nr total de întrebări adresate             2017-2020                     =  45

Nr raspunsuri primite                           2017-2020                     =   39

Nr întrebări- interpelări adresate în          2020                      =   13

 

Nr, crt. Data depunere Institutia INTREBARE   INTERPELARE RASPUNS
33 04.02.2020întrebare Ministerul Culturii Înscrierea Peisajului minier Roşia Montană în Patrimoniul Mondial – solicitarea avizelor de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi MAE Nr  1101/08.07.2020Ministerul Culturii nu avea la acel moment avizele solicitate. A recunoscut că termenul limită pentru reluarea procedurii era 1 februarie 2021 şi nu 1 februarie 2020, aşa cum s-a speculat în spaţiul public.
34 12.02.2020întrebare Ministerul Afacerilor Externe Cooperarea bilaterală dintre România şi Marea Britanie post Brexit – protejarea drepturilor cetăţenilor români din Regat Nr.1461/18.03.2020Ministerul Afacerilor Externe acţionează atât în cadrul organismelor UE, cât şi în plan bilateral, pentru a proteja interesele strategice ale României şi ale cetăţenilor români aflaţi în Regat
35 12.02.2020întrebare Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor Situaţia reabilitare drum DN 22E I.C. Brătianu – Garvăn, jud. Tulcea Nr.7861/13.04.2020Nu au fost aprobaţi de Guvern indicatorii tehnico-economici pentru a se putea realiza investiţia.
36 25.02.2020întrebare Institutul Naţional de Statistică Date statistice despre industria construcţiilor navele Nr.2105/12.03.2020INS a furnizat date cu privire la ponderea sectorului în PIB, salariul mediu şi numărul mediu de angajaţi
37 04.05.2020întrebare Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Exportul intracomunitar de buşteni şi lemn rotund – necesitatea ca Ministerul să solicite o derogare de la Comisie de la exportul intracomunitar Nr.7537/26.06.2020Ministerul nu consideră necesar să stopeze pentru o perioadă exportul de lemn în spaţiul intracomunitar
38 09.06.2020întrebare Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Registrul electronic de evidenţă al zilierilor Nr.1360/07.08.2020În data de 25 iulie a.c. a fost operaționalizat Registrul electronic de evidență al zilierilor
39 29.07.2020întrebare Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Schemă de ajutor pentru investitorii privaţi, în vederea gestionării deşeurilor Nu există încă răspuns
40 03.08.2020întrebare Ministerul Culturii;Ministerul Justiţiei;Ministerul Finanţelor Publice Litigiul cu Gabriel Resources Nr.65328/17.08.2020 ; 60972/25.08.2020 ; 5243/16.09.2020Toate cele trei ministere au transmis răspunsuri.În principiu, autoritățile române fac demersurile necesare pentru protejarea intereselor României în litigiul cu Gabriel Resources, dar sunt conștienți că demersurile cu privire la includerea patrimoniului ”Roșia Montană” în patrimoniul univesral UNESCO, înainte de finalizarea litigiului, poate constitui un avantaj pentru firma canadiană.
41 12.08.2020întrebare Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – “Casa Verde Fotovoltaice” Nu există încă răspuns
42 19.08.2020întrebare Ministerul Justiţiei Cerere interpretare legislativă dispoziţii Casa Verde Fotovoltaice Nr.70186/16.09.2020Ministerul Justiției nu este abilitat să interpreteze normele legale, ci doar să le aplice. Ministerul Justiției trimite la Ghidul de finațare a programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice.
43 08.09.2020Întrebare Ministerul Muncii Modul de calcul al pensiilor în sistemul public, soliții pentru rezolvarea inechităților din sistem Nu există încă răspuns
44 08.09.2020Întrebare Ministerul Muncii Aplicativitatea unor disoziții din Codul Muncii referitoare la combaterea muncii la negru Nu există încă răspuns
45 16.09.2020întrebare Ministerul Transporturilor Solicitare cu privire la datele tehnice ale porturilor din județul Tulcea, în vederea realizării unor parteneriate între UAT-uri și Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea de proiecte comune Nu există încă răspuns

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  2019- 2020

Vicepreședinte de comisie

Amendamente

1.Legea zootehniei (x 581/2014- Legea 32/2019 )

Crescătorii de animale au ca bază de furaje o mare parte din terenurile cu destinație agricolă care sunt în administrarea ADS dar și al Consiliilor Locale. O activitate tradițională, creșterea animalelor, specifică zonei rurale pentru Romania, trebuie încurajată asigurând facilități în ceea ce privește cultivarea terenurilor în scop de furaj pentru animale.

Aproximativ 30% din animalele aflate pe teritoriul UAT-urilor sunt înregistrate în RNE și Registrul Agricol din altă localitate decât cea pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea de creștere a animalelor, motiv pentru care riscă să nu poată să beneficieze de facilitățile create neîncadrându-se în criteriile impuse motiv pentru care trebuie sa luam in calcul si aceste realitati la conditiile impuse pentru incredintarea directa dar numai pentru crescatorii de animale din jud Tulcea

(2) Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale prevăzuţi la alin.(1).

(3)   Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale prevăzuţi la alin.(l) se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent înainte de concesionare; în situaţia în care suprafeţele sunt mai mici decât cele solicitate se aplică procedura concurenţială.

2.Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art 23 din Legea vânătorii și a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 126/2018-retrimis pentru raport suplimentar 4.09.2019)

Legea vânătorii nr 407/2006 prin prevederile ART 23 interzice pășunatul animalelor în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, inclusiv pe terenurile deținute de proprietarii animalelor sau pe cele pentru care au acordul scris al deținătorilor acestora fapt care determină pierderi majore în rândul efectivelor de animale și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru crescătorii de animale.

Pe lângă acest amendament la lege, aprobat prin OUG 105/2017 în urma dezbaterilor din comisii, a rezultat necesitatea amendării și a altor articole din legea vânătorii astfel încât aceasta să răspundă problemelor actuale ridicate de Administratorii de fonduri cinegetice, gestionari, asociațiile profesionale și Ministerul Pădurilor și Apelor, astfel :

 • Prin amendamentele introduse impunem ca pagubele cauzate de exemplarele din specii de faună interes cinegetic să fie compensate direct și, în cel mai scurt timp, de către autoritatea publică deconcentrată pentru silvicultură, autoritate care prin organele sale teritoriale poate să acționeze prompt. Iar în cazul în care se dovedește ca Gestionarul fondului cinegetic a omis să respecte obligațiile privind prevenirea pagubelor, autoritatea publică deconcentrată pentru silvicultură poate să recupereze sumele plătite.
 • Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare „atenţie animale” sau de către conducătorul auto în cazul existenţei acestor indicatoarelor..
 • Pentru situatii de urgenta declarate si stabilite prin ordin al Prefectului  în cazuri de epizootii majore se poate vâna folosind dispozitivele de iluminare pe timp de noapte pentru identificarea vânatului în vederea  extragerii controlate a speciilor vizate de boală.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea ( Plx 560/2018- Legea 31/2019.):

 • Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor,
 • Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

Potrivit angajamentelor luate în fața Comisiei Europene, România trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice în domeniul gestionării deșeurilor și al ambalajelor.

Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plătește pentru cât arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” și „taxa la depozitare”. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice „plătește pentru cât arunci” și „răspunderea extinsă a producătorului” este necesară modificarea și completarea actualei legislații, astfel încât să fie stabilite clar responsabilitățile și obligațiile tuturor actorilor implicați.

Prin prezenta lege se introduc  criterii și indicatori de performanță pentru operatorii de salubritate, stațiile de sortare și instalațiile de reciclare în vederea creșterii procentului actual de reciclare al deșeurilor municipale. Pentru UAT – uri se crează mecanismul de monitorizare și decizie asupra modalității de operare a deșeurilor reciclabile și față de acoperirea costurilor care revin OTR-urile ce implementează răspunderea extinsă a producătorului.

Pe de altă parte, luând în considerare abordarea la nivelul Comisiei Europene care se reflectă în Pachetul Economiei Circulare în locul taxei la depozitare se instituie „contribuția pentru economia circulară” pentru deșeurile care ajung sa fie eliminate prin depozitare în vederea descurajării eliminarii acestora prin astfel de metode .

4.Proiect de lege privind aprobarea Programului de sustinere al producatorilor din sectorul de pescuitului si acvaculturii.( Plx 145/2018 –Legea 28/2019)

Având în vedere situația din sectorul piscicol, se instituie prin lege un program multianual de susținere a activității producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

Prin acordarea de ajutoare de stat pentru investiții în sectorul piscicol se urmărește eficientizarea activității acestui sector și implementarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii având în vedere îmbunătățirea nivelului de performanță și susțenabilitatea fermelor de acvacultură prin îmbunătățirea productiei.

Legea reglementează următoarele:

 • Beneficiarii
 • Cheltuielile eligibile
 • Intensitatea ajutorului de stat
 • Nivelul ajutorului de stat este de max 40% din costul standard
 • Tipurile de investitii care se pot realiza
 • Modalitatea de accesare a programului termenul max de realizare al investitiilor este de 1 an care se poate prelungii cu max 6 luni de la incasarea avansului la solicitarea beneficiarului.
 • Conditia ca beneficiarii care au realizat investitiile prin program sa desfasoare activitati de piscicultura o perioada de minim 10 ani de la finalizarea investitiei
 • Durata programului 2017-2020
 • Derularea programului se face prin directiile agricole judetene
 • Sumele alocate sunt echivalentul a 40 mil de euro alocate de la bugetul de stat

 

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

                                                                                                          2017 – 2020 

1.Salvarea celor 6 cetăţi dacice din Munţii Orăştiei, aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO

Statutul juridic al terenurilor, desemnarea unor administratori, lipsa căilor de acces, suprapunerea, pe aceeaşi suprafaţă a statutului de sit arheologic cu cel de arie naturală protejată, lipsa pazei, ceea ce duce la braconajul artefactelor sunt ameninţări la adresa acestor obiective. Toate acestea rămân probleme nerezolvate timp de 20 de ani, de când Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, recunoscute pentru unicitatea lor în lume, au fost înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Pe parcursul anului 2019 am urmărit rezolvarea acestor probleme prin acţiuni concrete:

 • Adoptarea unui raport favorabil în Comisia UNESCO a propunerii legislative privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea acestora. Este un pas important, după 30 de ani în care regimul juridic al terenurilor de sub cetăți a fost unul incert. În lipsa unui cadru clar, cetățile dacice nu au putut fi date în administrare, nu au existat planuri de management și nu s-a putut interveni pentru conservarea lor, cu excepția Sarmisegetuzei Regia.

2.Acţiuni în vederea salvgardării patrimoniului subacvatic al României 

Siturile, structurile, clădirile, navele scufundate, obiectele acoperite astăzi de apă rămân elemente care pot oferi inedite informații istorice, iar acest patrimoniu cultural subacvatic are nevoie de protecție și de conservare, la fel ca toate marile bunuri culturale ale omenirii.

 • În data de 5 octombrie am fost initiatorul organizarii la Sulina a dezbaterii „Conservarea patrimoniului cultural subacvatic, o nouă provocare pentru România”, la finalul acesteia s-au desprins următoarele obiective: realizarea unui Program Naţional de Cercetare a patrimoniului cultural subacvatic, pregătirea specialiştilor care să investigheze vestigiile aflate sub apă, o mai bună colaborare cu Garda de coastă, dar şi cu alte instituţii abilitate, precum şi o serie de modificări legislative.

3.Susţinerea şi promovarea tradiţiilor locale la nivel Mondial 

În luna mai UNESCO a selectat rețeta saramurii de pește din Delta Dunării alături de alte zece rețete tradiționale din întreaga lume, pentru a fi prezentate de Ziua Mondială a Biodiversității. Celebrarea a presupus oferirea unor mese care respectă viața și care evidențiază practicile culturale și agricole ale rezervațiilor biosferei din intreaga lume.  

4.Dezbaterea unor teme sensibile pentru patrimonial natural UNESCO

Situaţia pădurilor de fag din România a fost dezbătută la cea de-a 43-a sesiune a Comitetului patrimoniului mondial UNESCO, care a avut loc la Baku, în Azerbaidjan. Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei constituie un sit transnațional de tip natural din patrimonial mondial UNESCO ce cuprinde rezervații naturale din 11 țări europene.

Este vorba în principal despre zonele tampon din parcurile naționale Domogled-Valea Cernei și Cheile Nerei-Beușnița, unde s-a înregistrat activitate de exploatare forestieră și există temerea că acestea au fost foarte aproape sau chiar adiacente de granițele zonelor componente ale sitului UNESCO.

5.Susţinerea introducerii în patrimoniului cultural immaterial UNESCO a “tarafului traditional din România” 

În perioada 9 – 14 decembrie am participat la cea de-a 14-a Sesiune a Comitetului interguvernamental de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial UNESCO, Bogota, Columbia, unde am discutat cu toți cei 24 de membri ai Comitetului privind viitoarea propunere a României, Taraful traditional din Romania, prezentând importanța acestui element pentru patrimoniul național și internațional. Feedbackul a fost pozitiv, fiind apreciate deschiderea și perseverența părții române în promovarea valorilor naționale. 

Obiective pentru 2020

  • Susţinerea rezolvării dosarului ”Arta cămășii cu altiță – Ia, element de identitate culturală în România și Republica Moldova”, dosar ce are drept scop introducerea ca element patrimonial UNESCO a iei.
  • Salvarea de la declasare a pădurilor virgine de fag şi a rezervaţiilor Rodna şi Retezat.
  • Introducerea în patrimoniul cultural imaterial UNESCO a taraful tradiţional din România 

DEPUTAT PSD SIMION LUCIAN EDUARD

Distribuie postarea

Google1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>