Postări pe Blog   |  Înscrierea infrastructurii de alimentare cu apă din comunele Crișan și Ceatalchioi în inventarul centralizat

Înscrierea infrastructurii de alimentare cu apă din comunele Crișan și Ceatalchioi în inventarul centralizat

Am adresat astăzi, 8 Octombrie a.c.  o întrebare domnului Ioan Deneș, Ministrului Apelor și Pădurilor referitoare la  înscrierea infrastructurii de alimentare cu apă din comunele Crișan și Ceatalchioi în inventarul centralizat al bunurilor statului.

Untitled-17

Argumente care stau la bază

Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică care funcţionează în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte bunuri prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) punctele 31 şi 5 din Statutul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005, printre activităţile Administraţiei Naţionale „Apele Române” se numără şi “propunerea, urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocaţii bugetare”, respectiv “inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrare”.

În acest sens, au fost finalizate obiectivele de investiţii pentru alimentare cu apă a localităţilor Cetalchioi, Pătlăgeanca şi Caraorman din judeţul Tulcea.

Aceste bunuri trebuie să treacă din domeniul public al statului în domeniul public al consiliilor locale al comunelor Cetalchioi şi Crişan, care în conformitate cu prevedederile punctului III subpunctul 4 al Anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să le administreze şi exploateze în beneficiul cetăţenilor din cele două localităţi.

Înscrierea alimentărilor cu apă din localităţile Cetalchioi, Pătlăgeanca şi Caraorman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului este o condiţie necesară pentru transmiterea lor ulterioară către consiliile locale ale comunelor Cetalchioi şi Crişan.

Având în vedere aceste elemente şi faptul că aceste probleme au fost discutate atât la Tulcea odată cu vizita d-voastră, cât şi la sediul Ministerului la care m-am deplasat personal, vă solicit să raspundeti la urmatoarea întrebare :

  • Când va fi avizat şi aprobat H.G.-ul de înscriere a infrastructurii de apă recepţionate din comunele Ceatalchioi şi Crişan în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public?

DEPUTAT Lucian-Eduard SIMION, TULCEA. Solicit răspuns scris.

Distribuie postarea

Google1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>