Postări pe Blog   |  Montevideo, Uruguay: Grupul de Lucru Deschis privind Abordarea Strategică a Managementului Internațional al Chimicalelor

Montevideo, Uruguay: Grupul de Lucru Deschis privind Abordarea Strategică a Managementului Internațional al Chimicalelor

2La Montevideo, Uruguay a avut loc cea de-a treia reuniune a Grupului de Lucru Deschis (OEWG 3) referitoare la Abordarea Strategica Managementul Internațional al Chimicalelor (SAICM).

Lucrările Grupului de lucru au fost prezidate de doamna Gertrud Sahler (Germania), iar domnul Szymon Domagalski (Polonia) a fost desemnat drept raportor.

Abordarea Strategică şi buna gestionare a substanţelor chimice şi deşeurilor după 2020

În cadrul acestui punct au fost discutate mai multe aspecte:

 • A fost prezentată o evaluare a Abordării Strategice pentru perioada 2006 – 2015, care a luat în calcul următoarele aspecte:
 • Impactul Abordării Strategice;
 • Punctele forte, slăbiciunile şi lacunele în implementarea Abordării Strategice, luând în considerare 11 elemente de bază identificate în orientarea generală;
 • Progresul către atingerea obiectivelor;
 • Organizarea instituţională în cadrul voluntariatului multisectorial şi al abordării părţilor interesate a Abordării Strategice.
 • Previziuni cu privire la buna gestionare a substanţelor chimice şi a deşeurilor după 2020;
 • Pregătirea recomandărilor pentru a 5-a sesiune a Conferinţei Internaţionale asupra Managementului Substanţelor Chimice;
 • Calendarul procesului privind Abordarea Strategică şi buna gestionare a substanţelor chimice şi a deşeurilor după 2020.

3Progresul către atingerea în 2020 a obiectivelor generale în privinţa bunei gestionări a substanţelor chimice

În cadrul acestei sesiuni au fost abordate 5 sub-puncte:

 1. Raportul de progres pentru perioada 2014 – 2016;
 2. Orientarea generală şi îndrumări pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 2020;
 3. Problemele politice/legislative apărute şi alte probleme de interes;
 4. Implementarea strategiei pentru sectorul medical;
 5. Finanţarea Abordării Strategice.

5Activităţile planificate şi draftul de buget aferent secretariatului pentru perioada 2019 – 2020

La acest capitol au fost discutate aspecte ce ţin de activităţile ce urmează a fi întreprinse şi bugetul propus pentru acoperirea chetuielilor aferente activităţilor, angajaţilor şi a altor aspecte cheltuieli necesare.

Pregătirile pentru a 5-a sesiune a Conferinţei Internaţionale pentru Managementului Substanţelor Chimice

A 5-a sesiune a Conferinţei Internaţioonale pentru Managementul Substanţelor Chimice va avea loc în 2020. Strategia de Policită Globală şi rezoluţia I/1 prevăd ca aceastea să fie organizate împreună, cu întâlniri ale organelor de conducere ale organizaţiilor interguvernamentale relevante, astfel încât să existe o mai bună sinergie şi o mai bună eficienţă a costurilor şi pentru a promova natura multisectorială a Abordării Strategice.

Ultimele trei puncte de pe agendă au abordat alte aspecte ridicate de participanţi, adoptarea rezoluţiei finale şi sesiunea de închidere. De un real succes s-a bucurat standul Romaniei organizat in foaierul acestei conferinte si care a pus la dispozitia participantilor informatii edificatoare asupra resurselor naturale din Romania, produselor traditionale locale si site-urilor naturale existente pe teritoriul tarii .

1De asemenea, am subliniat potenţialul dezvoltării relaţiillor economice bilaterale dintre cele două ţări, aratând domeniile de interes în care România se poate implica cu succes: sectorul agricol şi zootehnic, sănătatea animalelor, siguranţa alimentelor, exportul echipamentelor de foraj pentru puţuri de apă şi petrol, IT, biotehnologie, etc.

În aceeași perioadă s-a desfășurat o întâlnire de lucru la Buenos Aires, unde am avut o întrevedere cu senatori din Congresul Național argentinian, membri ai Comisiei de Mediu și Dezvoltare Durabilă –  dl. Alfredo Héctor González Luenzo, senator Reprezentant al Provinciei Chubut, dar și fostul guvernator al Provinciei Chubut, Nestor Perl, fost senator, cu ascendență românească fiind insotiti de Excelenta sa  D-na Ambasador Carmen Podgoreanu .

Cu acest prilej am subliniat interesul României de a intensifica cooperarea economică şi politică, inclusiv prin relansarea Grupului parlamentar de prietenie România – Argentina.

În contextul rolului tot mai important al diplomaţiei parlamentare în promovarea cooperării la nivel internaţional, am exprimat convingerea că grupurile noastre de prietenie pot avea un aport binevenit la sprijinirea proiectelor de interes comun ale celor două părţi.

În privinţa aspectelor economice, partea argentiniană a fost interesată de valorificarea experienței românești de integrare  protecției mediului în proiectele de exploatare minieră, precum și în domeniul energetic (energie regenerabilă).

În acest sens, am invitat partea argentiniană să ia în considerare programele de formare a experților de profil oferite de Institutul Minier din Petroșani, precum și posibilitatea deschiderii de oportunități de muncă în Argentina pentru experți minieri din România, care ar putea contribui la formarea „in situ” a profesioniștilor argentinieni. De asemenea, am prezentat exemple concrete privind dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional din România în domeniul protecției mediului, inclusiv prin prisma articulării acestui cadru cu standardele în materie ale Uniunii Europene.

Deputat Simion Lucian Eduard

Distribuie postarea

Google1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>